Do końca września można zgłaszać propozycje do Budżetu dla Mieszkańców

Do końca września można zgłaszać propozycje do Budżetu dla Mieszkańców
Do końca września można zgłaszać propozycje do Budżetu dla Mieszkańców
Do końca września można zgłaszać propozycje do Budżetu dla Mieszkańców

W Nowym Sączu wystartowała akcja Budżet dla Mieszkańców. O jej szczegółach opowiedzieli podczas dzisiejszej konferencji radny Maciej Rogóż, członek zarządu Osiedla Wojska Polskiego Kamil Olesiak oraz działacz społeczny Jakub Damasiewicz.


Do radnego zgłosiło się wielu mieszkańców, a wśród nich również młodych ludzi z zapytaniem, co będzie się działo w przyszłym roku w mieście. Część z nich składała swoje propozycje, ale zrobiła to już po terminie. Dlaczego?


Jak tłumaczy radny taka sytuacja wynika z faktu, iż prezydent zaniechał promocji tej bardzo ważnej dla mieszkańców kwestii.


Wielu radnych otrzymało informacje o możliwości złożenia propozycji do budżetu miasta projektowanego na przyszły rok dwa dni przed zakończeniem procedury. Również kilka zarządów osiedli, z którymi mieliśmy przyjemność rozmawiać również nie otrzymało odpowiedniej tutaj informacji o tym, że mogą złożyć takie propozycje. Już nie wspominając o mieszkańcach, którzy w ogóle nie wiedzieli, że taka możliwość istnieje, przynajmniej większość – mówi Maciej Rogóż.


Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta podmiotami, które mogły składać wnioski do proponowanego budżetu miasta na przyszły rok są nie tylko radni i zarządy osiedli, ale również mieszkańcy, organizacje społeczne czy instytucje nowosądeckie.


Organizatorzy akcji zachęcają, aby składać swoje propozycje i plany (mogą być długoterminowe) do końca września na specjalnie uruchomiony w tym celu e-mail: budzetmiasta2021@gmail.com Odpowiednio sformułowane wnioski zostaną wysłane do Urzędu Miasta i trafią do prezydenta.


Jeżeli prezydent skorzysta z naszej propozycji, bo również wystosowaliśmy pismo do pana prezydenta, aby konsultował projekt budżetu miasta z każdym chętnym radnym. Jeżeli to uczyni to ułatwi to i skróci czas projektowania całego budżetu miasta. Nie będą potrzebne poprawki i na stosownej Sesji Rady Miasta myślę, że bez problemu wszyscy członkowie rady miasta po prostu przegłosują bez zbędnego czasu i zwłoki stosowną uchwałę budżetową – dodaje radny.


Celem akcji jest aktywizacja mieszkańców Nowego Sącza i uświadomienie im tego, że mają realny wpływ na kształtowanie budżetu miasta.