Do przygotowania dokumentacji obwodnicy Limanowej zgłosiły się trzy firmy

Do przygotowania dokumentacji obwodnicy Limanowej zgłosiły się trzy firmy
Do przygotowania dokumentacji obwodnicy Limanowej zgłosiły się trzy firmy

Po upływie terminu składania ofert do przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Limanowej w ciągu DK28 okazało się, że wpłynęły trzy oferty.

 

Złożone oferty otwarte zostały 21 sierpnia 2020 r. i teraz rozpoczyna się sprawdzanie dostarczonych dokumentów. Obwodnica powstanie w ramach rządowego programu „100 obwodnic”.

 

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Limanowej.

 

Wykonaniem dokumentacji dla obwodnicy Limanowej w ciągu DK28 zainteresowane są firmy:

 

 • IVIA S.A. z Katowic, za cenę 4 182 000,00 zł
 • Multiconsult Polska z Warszawy, za cenę 3 873 270,00 zł
 • MOSTY Katowice, za cenę 7 262 883,34 zł

 

Komisja przetargowa przystąpiła do sprawdzania ofert.

 

W ramach inwestycji wstępnie zaplanowano m.in:

 • budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta, o długości około 5,6 km,
 • ewentualną budowę węzłów lub skrzyżowań w miejscu węzłów na początku i na końcu obwodnicy,
 • budowę skrzyżowań z drogami innych kategorii lub w uzasadnionych przypadkach budowę węzłów drogowych,
 • budowę i przebudowę ok. 13 obiektów inżynierskich i 3 murów oporowych,
 • ewentualną budowę i przebudowę ulic miejskich,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej.

 

Początek odcinka projektowanej obwodnicy, w ciągu DK28 rozpoczyna się na istniejącej drodze krajowej od ok. 107 km plus 632 m, przy ulicy Krakowskiej (kierunek Rabka). Zakończenie obwodnicy nastąpi poprzez włączenie jej do istniejącej DK28 (ul. Kościuszki, kierunek Nowy Sącz) , w ok. 113 km plus 240 m.

 

Planowane parametry techniczne drogi krajowej nr 28:

 • Klasa drogi: GP
 • Prędkość projektowa: Vp=70 km/h
 • Przekrój: 1 x 2
 • Szerokość jezdni: 7,0m
 • Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • Szerokość pasa dzielącego: brak   
 • Szerokość pasa awaryjnego: brak
 • Kategoria ruchu: KR5
 • Nośność nawierzchni: 115 kN/oś

 

Źródło i fot.: GDDKiA