Dobiegają końca roboty drogowe na odcinku Ropa - Gródek - Biała Niżna

Dobiegają końca roboty drogowe na odcinku Ropa - Gródek - Biała Niżna
Dobiegają końca roboty drogowe na odcinku Ropa - Gródek - Biała Niżna

Dobiegają końca roboty drogowe w Gródku (gmina Grybów) w ramach remontu drogi Ropa - Gródek - Biała Niżna.

 

Drogowcy położyli już warstwę ścieralną na ostatnim odcinku i przystąpili do robót wykończeniowych. Do wykonania pozostały pobocza, montaż barier oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejścia dla pieszych - mówi wicestarosta Antoni Koszyk.

 

Łącznie, na odcinku drogi o długości 2,75 km, wymieniono podbudowę i wykonano nową nawierzchnię bitumiczną.

 

Bardzo ważny dla mieszkańców jest fakt, że wyremontowane zostały również przepusty pod drogą, a oberwane przez potok skarpy zostały odbudowane i zabezpieczone narzutem kamiennym. To były niebezpieczne miejsca na łuku drogi. Teraz kierowcy mogą już bezpiecznie jeździć tą trasą – dodaje radny Antoni Poręba, który razem z wicestarostą sprawdzał postęp prac.

 

Koszt inwestycji to prawie 3 mln zł. Modernizacja drogi została zrealizowana dzięki środkom otrzymanym z Funduszu Dróg Samorządowych (1,98 miliona złotych) oraz środkom z budżetu Powiatu Nowosądeckiego (ponad miliona złotych).

 

Źródło: SPNS, Fot. Maria Olszowska