Doroczne święto sądeckich rzemieślników

Doroczne święto sądeckich rzemieślników
Doroczne święto sądeckich rzemieślników, Fot. Miasto Nowy Sącz

W dniu 19 marca 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie nowosądeckich rzemieślników, w ratuszu miejskim, z okazji święta św. Józefa, będącego ich patronem.  Tegoroczne obchody święta miały zdecydowanie wyjątkowy charakter, ponieważ zostały połączone z jubileuszem 25 - lecia Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia im. św. Józefa w Nowym Sączu. 

 

Kapituła Szabli Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego przyznała Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu najwyższe odznaczenie rzemieślnicze Honorową Odznakę Szabli Kilińskiego. Odznaczenie zostało przyznane również rzemieślnikowi i założycielowi rodzinnej piekalrni Dworska w Łęce - Andrzejowi Zięcinie. 

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu liczy sobie już 132 lata. Należy on do czołowych polskich cechów. Nowosądecki cech zrzesza na zasadzie dobrowolności ponad czterystu rzemieślników z powiatu nowosądeckiego i Nowego Sącza. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu kultywuje wielowiekowe tradycje rzemiosła na sądecczyźnie. 

 

W 1993 r. Nowosądecki Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości założył szkołę zawodową. Obecnie szkoła branżowa kształci uczniów w zakresie przemiotów teoretycznych i organizuje praktyki u rzemieślników. Przy szkole funkcjonuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego organizujący kursy dokształcające dla rzemieślników. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz