Droga Nowe Rybie do Tokarskiego została przebudowana

Droga Nowe Rybie do Tokarskiego została przebudowana
Droga Nowe Rybie do Tokarskiego została przebudowana

Przebudowany został odcinek o długości 500 m. W ramach zadania nawierzchnia drogi została utwardzona materiałem kamiennym.

 

W odbiorze zadania uczestniczyli Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Zastępca Wójta Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, sołtys wsi Nowe Rybie Jan Myszka oraz przedstawiciele wykonawcy zadania - P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna z Nowego  Sącza.

 

Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 61 tys. zł została w całości pokryta z budżetu Gminy Limanowa.

 

Fot. Gm. Limanowa