Druga nadzwyczajna sesja Rady Miasta i mamy składy komisji

Druga nadzwyczajna sesja Rady Miasta i mamy składy komisji
Druga nadzwyczajna sesja Rady Miasta i mamy komisję. Fotografia UMNS

Podczas wczorajszych obrad, ustalono przewodniczących oraz skład następujących komisji stałych. 

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący: Teresa Cabała.

Członkowie:

 • Krzysztof Głuc
 • Andrzej Pancerz
 • Maciej Prostko
 • Józef Hojnor

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

Przewodniczący: Andrzej Pancerz. 

Członkowie: 

 • Teresa Cabała
 • Ilona Orzeł
 • Krzysztof Krawczyk,
 • Krystyna Witkowska

 

Komisja Finansów Publicznych:

Przewodniczący: Krzysztof Dyrek

Członkowie: 

 • Teresa Cabała,
 • Michał Kądziołka
 • Andrzej Pancerz
 • Grzegorz Fecko
 • Marta Poręba


Komisja Infrastruktury i Środowiska: 

Przewodniczący: Wojciech Piech. 

Członkowie: 

 • Michał Kądziołka
 • Teresa Dyrek
 • Iwona Mularczyk
 • Krzysztof Ziaja
 • Leszek Zegzda

 

Komisja Statutowo-Prawna:

Przewodniczący: Maciej Prostko.

Członkowie: 

 • Grzegorz Ledziński
 • Barbara Jurowicz
 • Krzysztof Głuc
 • Krystyna Witkowska

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

Przewodniczący: Maciej Rogóż. 

Członkowie: 

 • Iwona Mularczyk
 • Janusz Kwiatkowski
 • Krzysztof Krawczyk
 • Krystyna Witkowska

 

Komisja Edukacji:

Przewodniczący: Grzegorz Ledziński

Członkowie:

 • Krzysztof Głuc
 • Tadeusz Gajdosz
 • Andrzej Pancerz
 • Krzysztof Ziaja

 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej:

Przewodnicząca: Barbara Jurowicz

Członkowie:

 • Ilona Orzeł
 • Krzysztof Ziaja
 • Artur Czernecki

 

Komisja Sportu i Turystyki: 

Przewodniczący: Dawid Duman 

Członkowie:

 • Janusz Kwiatkowski
 • Maciej Rogóż 
 • Krzysztof Zaja

 

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi:

Przewodniczący: Leszek Zegzda

Członkowie: 

 • Wojciech Piech
 • Artur Czernecki
 • Krzysztof Krawczyk

 

Co bardzo ważne radni w tej sesji po raz pierwszy skorzystali z nowego systemu głosowania, co ten system zmienia:

 • Od tej kadencji posiedzenia Rady Miasta Nowego Sącza są rejestrowane na żywo
 • Przebieg posiedzeń jest podawany do publicznej wiadomości
 • Odbywające się głosowania radnych (poza tymi, które ustawa zastrzega, jako tajne) są jawne i imienne
 • Wyniki głosowań są wyświetlane od razu na ekranie