Dwie drogi w Łososinie Dolnej wyremontowane

Dwie drogi w Łososinie Dolnej wyremontowane
Dwie drogi w Łososinie Dolnej wyremontowane, Fot. Gmina Łososina Dolna

Zakończyła się modernizacja drogi w miejscowości Rąbkowa oraz Bilsko.

 

Została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, poprawione istniejące już odwodnienie, wykonano nowe pobocza i przepust, a w niebezpiecznych miejscach zamontowano bariery ochronne.

 

Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pochodzących z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego. Pozostałe środki finansowe pochodziły z budżetu Gminy Łososina Dolna oraz sołeckich wsi Bilsko i Rąbkowa.

 

Źródło i Fot. Gmina Łososina Dolna