Dwie oferty na projekt i budowę obwodnicy Chełmca

Dwie oferty na projekt i budowę obwodnicy Chełmca

Dzisiaj otwarto oferty firm zainteresowanych budową obwodnicy Chełmca. Dokładnie chodzi o około  1.4 km długości odcinek ciągnący się od ronda w Biczycach Dolnych do ronda na ulicy Marcinowickiej.

 

Były dwie oferty jedna konsorcjum Strabag, drugą przedstawiły przedsiębiorstwa  LIMDROG i IMB Podbeskidzie. Firmy zadeklarowały wykonania pracy w okresie 26 miesięcy, wyłączając z tego okres od 1grudnia do 31 marca z uwagi na tzw. przerwę zimową. 

 

Pracy nie jest mało bo w zakres budowy obwodnicy która będzie droga jednojezdniowa klasy technicznej GP


•    budowa i przebudowa dróg innej kategorii niż droga krajowa, budowa obiektów inżynierskich, 
•    rozbudowa ronda na połączeniu DK28 z drogą powiatową nr 25219 w ciągu ulicy Marcinkowickiej,
•    budowa dojazdów, budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, 
•    budowa kompletnego systemu odwodnienia korpusu drogowego oraz przyległego terenu, 
•    regulacja i oczyszczenie odcinków istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego oraz obiektów i urządzeń ochrony środowiska, 
•    budowa i przebudowa infrastruktury związanej z drogą, w tym m.in.: sieci i urządzeń elektroenergetycznych (linie zasilające i oświetleniowe), sieci i urządzenia wodociągowe, sieci i urządzenia teletechniczne (w tym kanał technologiczny), sieci i urządzenia kanalizacyjne, kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, w tym m.in. sieci i urządzeń teletechnicznych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, melioracyjnych i hydrologicznych, studni głębinowych i kopanych,
•    wzmocnienie i zabezpieczenie skarp oraz budowli drogowych w celu zapewnienia ich stateczności, w tym m.in. uwzględnienie wymagań wynikających z lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Źródło : GDDKiA