Dyrektorzy MCK Sokół oraz Muzeum Okręgowego podpisali porozumienie o współpracy

Dyrektorzy MCK Sokół oraz Muzeum Okręgowego podpisali porozumienie o współpracy
Dyrektorzy MCK Sokół oraz Muzeum Okręgowego podpisali porozumienie o współpracy

Dyrektor MCK SOKÓŁ - Andrzej Zarych i dyrektor Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Robert Ślusarek podpisali wczoraj porozumienie dotyczące współpracy w zakresie pielęgnowania, upowszechniania i rozwijania dziedzictwa niematerialnego i kultury regionalnej Małopolski, a także tradycji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.

 

Do uroczystego podpisania dokumentów doszło w obecności marszałka województwa małopolskiego - Witolda Kozłowskiego oraz wicedyrektora MCK SOKÓŁ - Piotra Gąsienicy.

 

Porozumienie przewiduje, że wspólnota działań będzie obejmować wszystkie oddziały obu instytucji, także powstający w Ludźmierzu Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich MCK Sokół. Będą się one skupiać na zachowaniu, kultywowaniu i rozwijaniu materialnych i niematerialnych aspektów kultury ludowej Małopolski oraz ich opracowywaniu i udostępnianiu - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

 

Porozumienie formalizuje już istniejącą w tym zakresie szeroką współpracę, ale ma także na celu jej poszerzenie i rozwinięcie. Drugim ważnym obszarem będzie dziedzictwo historyczne Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, które dało nazwę nowosądeckiemu Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ. Obie instytucje będą łączyć wysiłki nie tylko w gromadzeniu zbiorów ukazujących działalność Towarzystwa, propagowaniu jego dorobku oraz rangi dla regionu, ale również krzewić jego idee we współczesnym świecie.

 

Istotna w tym zakresie będzie współpraca z młodzieżą i organizacjami pozarządowymi kontynuującymi tradycje polskiego sokolstwa, a działają takie m.in. w Nowym Sączu, Nowym Targu, Gorlicach i Zakopanem - dodał marszałek Witold Kozłowski.

 

Źródło i fot. UMWM