Dzienny Dom Seniora w Nowym Sączu – otwarcie już w kwietniu!

Dzienny Dom Seniora w Nowym Sączu – otwarcie już w kwietniu!
Dzienny Dom Seniora w Nowym Sączu – otwarcie już w kwietniu!, Fot. ilustracyjna

Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 w Nowym Sączu dobiegnie końca w kwietniu. Po zakończeniu prac remontowych w odświeżonym budynku zostanie otwarty Dzienny Dom Seniora, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. 

 

W Dziennym Domu Seniora opiekę będą miały zapewnione osoby starsze i potrzebujące opieki. Nowo wyremontowany budynek będzie przeznaczony dla 60 gości, a świadczone przez niego usługi będą miały nieodpłatny charakter. 


Głównym zadaniem Dziennego Domu Seniora będzie zapewnienie dziennej opieki seniorom oraz ich aktywizacja oraz poprawę samodzielności i niezależności. Oferta usług Dziennego Domu Seniora będzie kierowana do 60 niesamodzielnych osób w wieku 60+ i do 45 opiekunów. Wsparcie dla seniorów będzie realizowane dla grup rekrutowanych co 9 miesięcy. 

 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz aktywizacyjno – usprawniających, które będą przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Uczestnikom zostanie zapewniony dojazd do ośrodka, specjalistyczne wsparcie, a także wyżywienie podczas pobytu. 

 

Pierwszy etap remontu rozpoczął się 8 stycznia 2019 r. i planowo zostanie zakończony w dniu 21 lutego. Na drugi etap remontu został już rozpisany przetarg. Otwarcie ofert odbyło się 22 stycznia 2019 r. Prace remontowe mają charakter adaptacyjny. Są ukierunkowane na przystosowanie budynku i otaczającego go podwórza do potrzeb osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

 

Koszt zrealizowania projektu wynosi aż 2.832.652, 40 zł., przy czym wkład własny gminy wynosi 162.692,77 zł. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.