E-dowód – dowód tożsamości z dodatkowymi funkcjami

E-dowód – dowód tożsamości z dodatkowymi funkcjami
E-dowód – dowód tożsamości z dodatkowymi funkcjami, Fot. ilustracyjna

Standardowy dowód tożsamości zawierał informacje identyfikujące daną osobę. Nowoczesny e-dowód będzie umożliwiał dodatkowo elektroniczną komunikację z administracją publiczną oraz innymi podmiotami. 

 

E-dowód otrzymał dotychczasowe funkcje, jakie posiadał dowód osobisty. Jego głównym zadaniem jest potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa. E-dowód pełni również funkcję uprawnienia do przekraczania granic niektórych państw. E-dowód różni się od standardowego dowodu tożsamości tym, że umożliwia logowanie się do portali administracji publicznej, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie przez posiadacza z automatycznych bramek granicznych. W e-dowodzie może zostać umieszczony podpis osobisty. 

 

Osoby, których dowód osobisty jest jeszcze ważny, nie muszą go wymieniać. Niemniej każdy nowo wydany dowód będzie miał charakter e – dowodu. E-dowód zawiera imiona i nazwisko, obywatelstwo, serię i nr dowodu, a także rok urodzenia i PESEL. Dodatkowo, na awersie e-dowodu znajduje się numer CAN. Ten sam numer widnieje na rewersie dowodu w kodzie kreskowym. Nr CAN umożliwia skorzystanie z elektronicznych funkcji e-dowodu oraz chroni go przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

 

Chcąc skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, należy przy jego odbiorze lub później w dowolnym urzędzie gminy ustalić kody pin do logowania (czterocyfrowy PIN1) oraz do składania podpisu osobistego (sześciocyfrowy PIN2). Drugi z kodów jest ustalany przez osoby, które zaznaczyły we wniosku, że w e-dowodzie chcą mieć podpis osobisty. Dodatkowo, właściciel dowodu osobistego otrzyma kod PUK, który pozwala na odblokowanie -dowodu w przypadku zablokowania go, przez trzykrotne błędne wpisanie kodu PIN. 

 

Więcej informacji na temat e-dowodu można uzyskać na stronie internetowej www.edowod.gov.pl. 

 

Źródło: Gmina Kamionka Wielka