Formalny koniec izolatoriów w Krynicy-Zdroju

Formalny koniec izolatoriów w Krynicy-Zdroju
Formalny koniec izolatoriów w Krynicy-Zdroju

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zmienił swoje polecenie w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krynica-Zdrój izolatoriów dla osób zakażonych koronawirusem.

 

Doczekaliśmy się formalnego końca izolatoriów w Krynicy, które na szczęście przez okres swojego funkcjonowania nie przyjęły żadnego pacjenta - informuje Burmistrz Piotr Ryba.

 

Przypomnijmy. Na początku na terenie gminy miało powstać pięć izolatoriów dla zakażonych COVID-19. Miały być one prowadzone przez szpital krynicki, w Starym Domu Zdrojowym, Nowym Domu Zdrojowym i Patrii oraz przez sądecki szpital w Sanatorium Continental i Szpitalu Wojskowym.

 

Przeciwni tworzeniu tego typu obiektów na terenie miejscowości uzdrowiskowej byli mieszkańcy oraz burmistrz Piotr Ryba, który wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody małopolskiego Piotra Ćwika z prośbą o zmianę decyzji odnośnie lokalizacji w Krynicy-Zdroju pięciu izolatoriów dla chorych na Covid-19.

 

W odpowiedzi na pismo burmistrza, wojewoda zmienił swoje polecenie odnośnie trzech izolatoriów w Starym Domu Zdrojowym, Szpitalu Wojskowym oraz Patrii. Jednak w dalszym ciągu pozostawało polecenie utworzenia tego typu obiektów: w Nowym Domu Zdrojowym i Sanatorium Continental.

 

20 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące lokalizacji izolatoriów dla osób zakażonych koronawirusem, na terenie Gminy Krynica-Zdrój. Wzięli w nim udział Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz zaproszeni goście. Udało się wypracować kompromis. W sytuacji, gdy Premier odmrozi gospodarkę i branże turystyczną, to w Krynicy nie będzie tematu izolatoriów.

 

Od 4 maja rozpoczął się proces odmrażania branży turystycznej. Zostały otwarte hotele i miejsca noclegowe. 

 

W związku z tym wysłałem do Pana Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika prośbę o wydanie polecenia, by najpóźniej 3 maja br. przestały funkcjonować izolatoria dla chorych na COVID-19 zlokalizowane w Krynicy-Zdroju, zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu w Krakowie, w dniu 20.04.2020r. - mówi Piotr Ryba.

 

14 maja burmistrz otrzymał decyzję uchylającą polecenie wojewody małopolskiego odnośnie utworzenia izolatoriów w Sanatorium Continental oraz Nowym Domu Zdrojowym.