Fundacja Rozwoju Regionów rekrutuje osoby bezrobotne do nowego programu – skorzystaj i wróć na rynek pracy!

Fundacja Rozwoju Regionów rekrutuje osoby bezrobotne do nowego programu – skorzystaj i wróć na rynek pracy!
Fundacja Rozwoju Regionów rekrutuje osoby bezrobotne do nowego programu – skorzystaj i wróć na rynek pracy!, Fot. ilustracyjna

Fundacja Rozwoju Regionów prowadzi rekrutację do projektu „Szybki powrót na rynek pracy – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu nowosądeckiego”. 

 

Projekt zakłada wsparcie dla osób mieszkających w powiecie nowosądeckim, w wieku 30+, które są bierne lub bezrobotne zawodowo. Osoby biorące udział w projekcie będą uczestniczyć w szkoleniach, które pomogą powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, np. spowodowanej macierzyństwem. Szkolenia zawodowe będą potwierdzone certyfikatem.  

 

W ramach projektu uczestnicy mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, a także zwrot za opiekę nad osobą zależną (np. nad dzieckiem, starszą osobą). 

 

Poza powyższymi formami wsparcia uczestnicy projektu mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy i coachingu indywidualnego. Ponadto, osoby bezrobotne i bierne zawodowo mogą w ramach projektu odbyć staż zawodowy.

 

Biuro projektu mieści się przy ul. I Brygady 6 w Nowym Sączu. Zgłoszenia mogą być kierowane na następujące adresy email: azaczyk@f-rr.org, ebiel@f-rr.org oraz jkulig@f-rr.org . 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego – w wysokości 1.528.830 zł 83 gr.