Funkcjonariusze Policji z KMP w Nowym Sączu podsumowali 2018 r.

Funkcjonariusze Policji z KMP w Nowym Sączu podsumowali 2018 r.
Funkcjonariusze Policji z KMP w Nowym Sączu podsumowali 2018 r., Fot. ilustracyjna

W 2018 r. sądeccy funkcjonariusze policji nie mogli siedzieć z założonymi rękami. Interwencji było nieco mniej niż w 2017 r., ale niestety częściej dochodziło do wypadków drogowych oraz przestępstw. KMP w Nowym Sączu angażowała się także w projekty edukacyjne

 

W 2018 r. policjanci podjęli ok. 42.000 interwencji, to jest o 5856 mniej interwencji w porównaniu z 2017 r. Liczba przestępstw wzrosła w porównaniu z okresem 2016 – 2017, niemniej poprawiła się wykrywalność sprawców. 

 

Na terenie miasta i powiatu Nowy Sącz w 2018 r. zostało wszczętych 3 913 postępowań przygotowawczych. W 2017 r. było ich o 270 mniej. Statystyki z 2018 r. nie są jednak tak wysokie jak te w latach 2013 – 2015. Wykrywalność sprawców utrzymuje się na poziomie 86,4%. Wskaźnik ten pozytywnie przekłada się na poziom bezpieczeństwa. 

 

W 2018 r. odnotowano 468 wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 28 osób, a także 2530 kolizji. Ubiegły rok był również okresem, w którym funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zintensyfikowali działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające m.in. na większej liczbie służb w miejscach zagrożonych oraz prowadzeniu profilaktycznych akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

 

Do zadań funkcjonariuszy policji należały również liczne zabezpieczenia imprez masowych oraz organizowanie prelekcji i spotkań dla wszystkich grup wiekowych, związanych z tematyką bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu przestępczości. Nowosądeccy funkcjonariusze realizowali kontrole akwenów wodnych wspólnie z WOPR-em, na stokach narciarskich (we współpracy z GOPR-em). Natomiast w patrolowaniu miasta i okolic kontynuowali współpracę ze Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei i Strażą Leśną. 

 

Źródło: KMP Nowy Sącz