Gmina Kamionka Wielka z dotacją na utworzenie 2 siłowni zewnętrznych

Gmina Kamionka Wielka z dotacją na utworzenie 2 siłowni zewnętrznych
Fotografia ilustracyjna

Gmina Kamionka Wielka otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Korona Sądecka” na operacje pn.„ Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę obiektów małej architektury na terenie gminy Kamionka Wielka - utworzenie 2 siłowni zewnętrznych”. Kwota dofinansowania to ponad 66 tysięcy złotych. 

 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym utworzone zostaną siłownie zewnętrzne w miejscowościach Mszalnica i Mystków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, zaspokajając potrzeby lokalnej społeczności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Do dyspozycji będą m.in.: narciarz biegowy, wioślarz, biegacz, dżokej. Z powstałej  infrastruktury korzystać będą zarówno dzieci, młodzież jak i starsi, co doprowadzi do integracji społecznej. Projekt przyczyni się  do zwiększenia atrakcyjności turystycznej poszczególnych miejscowości.