Gmina Korzenna opracowała dokumentację techniczną budowy trzech chodników przy drogach powiatowych

Gmina Korzenna opracowała dokumentację techniczną budowy trzech chodników przy drogach powiatowych
Gmina Korzenna opracowała dokumentację techniczną budowy trzech chodników przy drogach powiatowych

Pierwszy krok w kierunku budowy trzech odcinków chodników przy drogach powiatowych w Siedlcach, Korzennej i Koniuszowej został postawiony.

 

Opracowaną dokumentację techniczną decyzją Rady Gminy Korzenna przekazano w formie pomocy rzeczowej powiatowi nowosądeckiego. – Chcemy, by starostwo miało otwartą drogę do realizacji inwestycji – podkreśla wójt Leszek Skowron.

 

Wartość dokumentacji, która zostanie przekazana Starostwu Nowosądeckiemu, to 45 tys. zł. Obejmuje ona budowę trzech odcinków chodników o łącznej długości ponad 1400 mb. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu i kwestie bezpieczeństwa spośród licznych odcinków wymagających budowy chodnika wskazano w pierwszej kolejności odcinek o długości około 440 mb w Siedlcach od obecnego chodnika do zjazdu w kierunku stadionu.

 

Ponadto dokumentacja obejmuje budowę chodnika w Koniuszowej o długości około 520 mb od szkoły w kierunku paluszkarni oraz odcinek w Korzennej o długości około 450 mb od dworu w kierunku Łyczanej. – Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są większe, ale powiat ma ograniczone możliwości. Ponadto połowę kosztów musimy wyłożyć z własnego budżetu. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel czterysta tysięcy złotych – komentuje Wójt Gminy Korzenna.

 

O tym, kiedy ruszy budowa chodników zadecydują władze powiatu nowosądeckiego. Wszystkie zaprojektowane odcinki chodników leżą przy drogach powiatowych.

 

Źródło i fot. Gm. Korzenna