Gmina Krynica-Zdrój jako obszar pilotażowy przy wdrażaniu rządowego projektu „Miasto z klimatem”

Gmina Krynica-Zdrój jako obszar pilotażowy przy wdrażaniu rządowego projektu „Miasto z klimatem”
Gmina Krynica-Zdrój jako obszar pilotażowy przy wdrażaniu rządowego projektu „Miasto z klimatem”

8 lipca w krynickiej Pijalni Głównej w obecności Michała Kurtyki Ministra Klimatu i Pawła Sałka Doradcy Prezydenta RP, podpisany został list intencyjny w sprawie uczestnictwa Gminy Krynica-Zdrój, jako obszaru pilotażowego przy wdrażaniu rządowego projektu „Miasto z klimatem”.  


Krynica-Zdrój jako pierwsza Gmina w Polsce podpisała tego rodzaju list intencyjny, który w założeniu ma ułatwić wymianę doświadczeń i łatwiejsze pozyskiwanie wsparcia na realizację działań chroniących klimat.


Pod listem podpisy złożyli Dominik Bąk – p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz, w imieniu Gminy Krynica-Zdrój, Irena Weber-Grelecka – Przewodnicząca Rady Miejskiej i Paweł Maślanka – Z-ca Burmistrza.

 

Uroczystość poprzedzona była konferencją podczas której prezentowano założenia inicjatywy „Miasto z klimatem” wdrażanego przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW. 


W wydarzeniu uczestniczyli również parlamentarzyści Anna Paluch, Jan Duda, Patryk Wicher oraz Jan Hamerski oraz Wiesław Pióro – Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. i partner wydarzenia, lokalni samorządowcy oraz reprezentanci instytucji zajmujących się zrównoważonym rozwojem.


Inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz NFOŚiGW „Miasto z klimatem”, ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji, w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu.


Gmina Krynica-Zdrój chce położyć nacisk na realizację proekologicznych działań chroniących unikatowy krynicki klimat m.in. w obszarach: rozwój instalacji fotowoltaicznych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, geotermia, transport niskoemisyjny zbiorowy i indywidualny, termomodernizacja budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych, drogi odbarczające centrum uzdrowiska, zwiększenie retencji wodnej, przebudowa i rozbudowa zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zabytkowych oraz wprowadzanie w planowanych inwestycjach elementów gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Źródło i fot. GKZ