Gmina Łabowa z dotacją na linie autobusową Maciejowa - Czaczów – Barnowiec

Gmina Łabowa z dotacją na linie autobusową Maciejowa - Czaczów – Barnowiec
Gmina Łabowa z dotacją na linie autobusową Maciejowa - Czaczów – Barnowiec, fot. GŁ

Gmina Łabowa otrzymała 44 tys. zł dotacji na utworzenie linii autobusowej Maciejowa - Czaczów – Barnowiec.


Gmina aplikowała o środki na ten cel pod koniec maja br. Dotacja pochodzi od Wojewody Małopolskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.


Uzyskane środki finansowe pozwolą na uruchomienie wspomnianej linii w okresie od lipca do grudnia br. Gmina musi także zabezpieczyć środki w wysokości ponad 5 tys. zł. wymaganego wkładu własnego.

 

Niedawno dotację na utworzenie linii autobusowych otrzymała także Gmina Chełmiec.