Gmina Łososina Dolna dokonała odbioru wyremontowanego odcinka drogi gminnej Łęki – koło Lasu na Cisowcu

Gmina Łososina Dolna dokonała odbioru wyremontowanego odcinka drogi gminnej Łęki – koło Lasu na Cisowcu
Gmina Łososina Dolna dokonała odbioru wyremontowanego odcinka drogi gminnej Łęki – koło Lasu na Cisowcu
Gmina Łososina Dolna dokonała odbioru wyremontowanego odcinka drogi gminnej Łęki – koło Lasu na Cisowcu

W bieżącym miesiącu miał miejsce odbiór wyremontowanego odcinka o długości blisko 1km. Koszt inwestycji wyniósł ponad 498 tys. zł, z czego ponad 296 tys. zł stanowiła kwota uzyskanej dotacji z FDS.

 

W ramach zadania wykonano m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne, stabilizację, podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumiczno–grysowych, wyremontowano odwodnienia, ułożono korytka ściekowe, zrobiono pobocza oraz oznakowanie pionowe i poziome.

 

Wykonawcą robót drogowych była firma Redrog z Iwkowej.

 

Fot. Gm. Łososina Dolna