Gmina Łososina Dolna z dofinansowaniem z FDS

Gmina Łososina Dolna z dofinansowaniem z FDS
Gmina Łososina Dolna z dofinansowaniem z FDS

Łososina Dolna to kolejna gmina z przyznanym z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowaniem na remont dróg.

 

Dzięki przekazanym środkom finansowym zmodernizowana będzie droga gminna Łęki - koło lasu na Cisowcu o długości ponad 900 metrów bieżacych. Kwota dofinansowania to prawie 600 tys. zł.

 

Obecnie realizowane jest zadanie również współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, czyli przebudowa drogi gminnej Żbikowice - Szkoła.

 

„To kolejne środki zewnętrzne pozyskane w ostatnich latach na poprawę infrastruktury drogowej. Bardzo mnie to cieszy, bowiem potrzeby związane z remontami dróg, czy ich przebudową są wciąż duże. Niestety niepewność związana z obecną sytuacją powoduje, iż realizacja inwestycji staje się niełatwa, ponieważ wzrastają koszty bieżącego funkcjonowania samorządów, np. wydatki na oświatę, zaś epidemia powoduje spadek dochodów. Mam jednak nadzieję, że uda się zrealizować planowane inwestycje. Dziękuję pracownikom urzędu gminy za pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bowiem ich wysiłek jest przekuwany we wspólny sukces” – podkreśla Andrzej Romanek Wójt Gminy.

 

Inwestycja powinna być zrealizowana jeszcze w tym roku.

 

Fot. ilustracyjna