Humaneo inwestuje w kapitał ludzki - szkolenia, stypendia i staże dla młodego pokolenia

Humaneo inwestuje w kapitał ludzki - szkolenia, stypendia i staże dla młodego pokolenia
Humaneo inwestuje w kapitał ludzki - szkolenia, stypendia i staże dla młodego pokolenia, Fot. Miasto Grybów

Stowarzyszenie Humaneo z Nowego Sącza działające na rzecz aktywizacji zawodowej przystąpiło do realizacji projektu „Młodzieżowej ścieżki zatrudnienia”. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. 

 

Głównym celem stowarzyszenia Humaneo z Nowego Sącza pozostaje rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach nowego projektu „Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia” stowarzyszenie oferuje opracowanie indywidualnego planu działania, poradnictwo zawodowe i coaching. 

 

Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu proponuje w ramach projektu „Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia” także szkolenia zawodowe, usługi pośrednictwa pracy, staże oraz trening pracy dedykowany osobom niepełnosprawnym. Szkolenia zawodowe są dobierane indywidualne i zgodne z predyspozycjami uczestników projektu. 

 

Podkreślenia wymaga, że projekt jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które opuściły młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii w ciągu 2 ostatnich lat z terenu województwa małopolskiego. Projekt jest adresowany do osób w wieku od 15 do 29 lat, które są bezrobotne i nie uczestniczą w innych szkoleniach oraz nie kształcą się. 

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenach wiejskich, zagrożone wykluczeniem społecznych oraz posiadające niskie kwalifikacje. Uczestniczy mają możliwość uzyskania stypendium szkoleniowego i stażowego, a także mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Projekt został sfinansowany z udziałem środków unijnych w wysokości 576 759,22 zł. 

 

Zgłoszenia są przyjmowane w biurze projektu, przy ul. Nawojowskiej 3 w Nowym Sączu oraz telefonicznie, pod nr 607 440 500. 

 

Źródło: Miasto Grybów