III część XVIII Sesji Rady Miasta. Radni obradują zdalnie

III część XVIII Sesji Rady Miasta. Radni obradują zdalnie
III część XVIII Sesji Rady Miasta. Radni obradują zdalnie

Wczoraj odbyła się III część XVIII Sesji Rady Miasta. Jednak tym razem radni obradowali zdalnie.

 

Podczas spotkania online została podjęta uchwała w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020. 15 radnych było za jej przyjęciem.

 

W następnym punkcie dotyczącym zniesienia strefy płatnego parkowania rozgorzała zacięta dyskusja. Radni KN i KO chcieli zniesienia opłat w SPP do końca maja. Z kolei radni Klubu PiS-Wybieram Nowy Sącz zgłosili poprawkę, w myśl której ten termin miałby obowiązywać do odwołania. I tak też się stało. Głosami 13 radnych ww. uchwała znosząca oplaty bezterminowo (do odwołania) została przyjęta.

 

Co do obniżenia opłat za żłobki w przedszkolu na ul. Kusocińskiego radni jednogłośnie przyjęli ten projekt uchwały.

 

Na wczorajszej sesji zapadła również decyzja odnośnie zgody na zbycie akcji Klubu Sportowego Sandecja Nowy Sącz.

 

Jeszcze przed obradami przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk wystosowała do prezydenta Ludomira Handzla pismo, w którym wyraziła swoje negatywne stanowisko odnośnie sprzedaży akcji Spółki MKS Sandecja.

 

Pan prezydent proponuje, aby radni "w ciemno" i niejako "in blanco" wyrazili zgodę na sprzedaż mienia Miasta Nowego Sącza o tak znacznej wartości historycznej i symbolicznej jak MKS "Sandecja". Projekt uchwały nie wskazuje ani potencjalnego inwestora, ani też ceny zbycia akcji. Dlatego nie zgadzam się na sprzedaż zasłużonego klubu w tak niejasnej i niepewnej dla przyszłości klubu i mienia miasta procedurze - motywowała swoją decyzję przewodnicząca.

 

Ostatecznie głosami 12 radnych projekt uchwały dotyczący sprzedaży akcji Sandecji został przyjęty.