Inkubator przetwórstwa lokalnego w Korzennej - dla rolników i konsumentów

Inkubator przetwórstwa lokalnego w Korzennej - dla rolników i konsumentów
Inkubator przetwórstwa lokalnego w Korzennej - dla rolników i konsumentów, Fot. Gmina Korzenna

W dniu 24 sierpnia 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie inkubatora przetwórstwa lokalnego - miejsca wyposażonego w urządzenia i technologie pozwalające rolnikom na przetworzenie plonów rolnych i mięsa w produkty końcowe, które będą mogły być wykorzystane na własny użytek lub w celach komercyjnych.  

 

Linia do wyciskania soków z owoców i warzyw oraz wędzarnia będą udostępnione odpłatnie rolnikom i hodowcom, którzy nie posiadają własnych linii produkcyjnych w związku z brakiem środków finansowych, a chcieliby rozszerzyć asortyment produktów o produkty przetworzone. 

 

Inwestycja nie zostałaby zrealizowana bez wsparcia Lokalnej Grupy Działania "Na śliwkowym szlaku", która wspólnie z Gminą Korzenna zapewniła dofinansowanie. Budowa wielofunkcyjnej hali w Korzennej wymagała zainwestowania ponad 560 000 zł, natomiast koszt zakupu wyposażenia wyniósł ponad 300 000 zł.

 

Z usług inkubatora przetwórstwa lokalnego jeszcze nie można w pełni skorzystać - obiekt oczekuje na konieczne odbiory sanitarno - techniczne. Niemniej prawdopodobnie we wrześniu obiekt ruszy pełną parą. Usługa będzie odpłatna w zależności od tego, czy rolnik skorzysta z pomocy obsługi technciznej inkubatora, czy też zdecyduje się odbyć odpowiednie szkolenie i samodzielnie obsługiwać specjalistyczne urządzenia dostępne w inkubatorze. 

 

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego jest wsparciem dla rozwoju lokalnego realizowanym w ramach inicjatywy Leader, jako część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. Tworzenie infrastruktury służacej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej rolnikom i lokalnym producentom nie jest w Polsce rozpowszechnione, ale wiele środowisk zgłasza na nie zapotrzebowanie - podobnie było w Gminie Korzennej. 

 

Inkubator przetwórstwa lokalnego działa w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym i małym przetwórcom infrastruktury, w tym pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny potrzebne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży. Infrastruktura ta spełnia wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska. W ten sposób zostaje usunięta bariera finansowa powstrzymująca rolników przed oferowaniem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych na sprzedaż.

 

Źródło i Fot. Gmina Korzenna