Inwestycje drogowe w powiecie nowosądeckim idą zgodnie z planem

Inwestycje drogowe w powiecie nowosądeckim idą zgodnie z planem
Inwestycje drogowe w powiecie nowosądeckim idą zgodnie z planem

Kontynuowane są trzy duże remonty, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Największy z nich to modernizacja drogi Limanowa - Chełmiec, na odcinku od Urzędu Gminy w Chełmcu do Zespołu Szkół w Marcinkowicach, gdzie wymieniona i wzmocniona zostanie cała podbudowa jezdni oraz wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 5,6 km.

 

Inwestycja zostanie dodatkowo rozszerzona o odcinek chodnika o długości ponad jednego kilometra, który połączy istniejące już fragmenty chodnika od ulicy Jagodowej do cmentarza w Rdziostowie.

 

Niedługo przewidziane jest również rozpoczęcie prac w zakresie przełożenia sieci teletechnicznej kolidującej z budową chodnika.

remonty dróg Marcinkowice remonty dróg Marcinkowice remonty dróg Marcinkowice remonty dróg Marcinkowice

Źródło: SPNS, Fot. Maria Olszowska