Jak wygląda postęp prac przy budowie mostu w Kurowie

Jak wygląda postęp prac przy budowie mostu w Kurowie
Jak wygląda postęp prac przy budowie mostu w Kurowie

Od wbicia pierwszej łopaty na placu budowy minęło zaledwie 4 miesiące, wiec naiwnie by było sądzić, że przy tak dużej inwestycji jest jakiś wielki postęp, jednak postanowiliśmy sprawdzić na jakiem etapie są prace.

 

Obecnie trwa wykonanie pali wielkośrednicowych pod podporą B, oraz wbijane są ścianki szczelne przy podporze C. Również prace postępują przy budowie muru oporowego. Wykonywane są kolumny betonowe od strony Nowego Sącza – 400 szt. oraz od strony Brzeska – 200 szt.

 

Odnośnie samej konstrukcji mostu, bo warto i o niej wspomnieć.

 

 

Całość Konstrukcji mostu będzie posadowiona na 2 przyczółkach i 3 podporach. W projekcie przewidziano posadowienie obiektu na palach wielkośrednicowych żelbetowych średnicy 1,5 m dla przyczółków oraz 1,8 m dla filarów. 

 

Rodzaj posadowienia determinowały istniejące warunki gruntowe tj. występowanie na głębokości około 5 m do 8 m pod powierzchnią terenu utworów trzeciorzędowych (warstwa skały twardej). Stałe podpory mostu znajdą się poza nurtem rzeki Dunajec.

 

Będą one zlokalizowane na terenie zalewowym. Przyjęta technologia budowy mostu wymaga wykonania podpór tymczasowych zlokalizowanych w nurcie rzeki, na czas realizacji obiektu. Zostaną one zrealizowanie w technologii posadowienia pośredniego wbijanymi palami prefabrykowanymi, przy użyciu jednostek pływających (barki, pomosty itp.). Potem, gdy most będzie gotowy, podpory tymczasowe zostaną usunięte.

 

Projekt mostu przewiduje wykonanie trzech pylonów (w osi podpory B, C i D). Względem poziomu jezdni, pylony będą miały wysokość 22,77m. Będzie to most 4 – przęsłowy o rozpiętości pomiędzy przęsłami: 100,0m + 200,0m + 200,0m + 100,0m.
 

Źródło informacji oraz fot : GDDKiA