Jest dodatkowy mln zł na remont ul. Broniewskiego

Jest dodatkowy mln zł na remont ul. Broniewskiego
Jest dodatkowy mln zł na remont ul. Broniewskiego

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę remontów dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

W województwie małopolskim kwota ta wyniesie 202,5 mln zł (102,6 mln zł - zadania powiatowe oraz 99,9 mln - zadania gminne). Wsparcie finansowe uzyska w sumie 170 zadań (42 - powiatowe i 128 - gminne), co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 214 kilometrów dróg (118 km - powiatowych i 96 km - gminnych).

 

Na liście remontów dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych znalazły się dwie nowosądeckie ulice: Broniewskiego i Wiśniowieckiego. Radna Miasta Nowego Sącza Ilona Orzeł skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym zwróciła się z prośbą o podniesienie kwoty dofinansowania do ul. Broniewskiego.

 

Jest to droga istotna nie tylko z punktu widzenia mieszkańców osiedla Barskie, jednego z największych w Nowym Sączu, ale możliwości komunikacyjnych całego Nowego Sącza. Ulica jest jedną z najważniejszych dróg pozwalających usprawnić ruch, a bliskość bloków mieszkalnych oraz szkół podstawowych, przychodni, żłobków i przedszkoli sprawia, że dla wielu rodzin staje się kluczowym węzłem komunikacyjnym na którym należy zapewnić płynność i bezpieczenstwo - czytamy w piśmie radnej.

 

Dzięki staraniom Ilony Orzeł kwota dofinansowania do remontu ul. Broniewskiego została podniesiona z 50 do 70%, czyli na realizację tej inwestycji został przyznany dodatkowy prawie mln zł.

 

Liczę, że chociaż część z zaoszczędzonych pieniędzy trafi na remonty mniejszych ulic i budowę chodnika ze ścieżką rowerową na Osiedlu Piątkowa - informuje radna.

 

Fot. Ilustracyjna