Jubileusz 10 – lecia Stowarzyszenia „Aktywną Bądź”

Jubileusz 10 – lecia Stowarzyszenia „Aktywną Bądź”
Fotografia ilustracyjna

W dniu 21 listopada 2018 r. członkinie i sympatycy stowarzyszenia „Aktywną Bądź” spotkali się, aby świętować 10 – lecie działalności tej organizacji. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 stycznia 2008 r. 

 

Niemniej już w 2003 r. odbywały się nieformalne spotkania. Działalność stowarzyszenia „Aktywną Bądź” jest ukierunkowana na dążenie do zmiany stereotypów o seniorach i negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości oraz propagowanie zdrowego stylu życia i rozpowszechnianie wiedzy naukowej na temat problemów osób w wieku dojrzałym. Ponadto, stowarzyszenie „Aktywną Bądź” propaguje tradycje lokalne oraz rozwój przedsiębiorczości wśród seniorów i przyczynia się do aktywnego udziału ludzi dojrzałych w życiu społecznym i politycznym. 

 

Członkowie stowarzyszenia spotykają się regularnie dwa razy w miesiącu. Podczas spotkań są poruszane tematy historyczne, turystyczne, zdrowotne i dietetyczne oraz wiele innych. Co tydzień są organizowane zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia Tai-Chi, wyjścia turystyczne w góry i nordic walking. Stowarzyszenie „Aktywną Bądź” organizuje zajęcia artystyczne „Warsztaty Rękodzieła łączą środowiska i pokolenia” dla dzieci i seniorów. Ponadto, stowarzyszenie angażuje się także w działalność charytatywną polegającą na organizowaniu akcji pomocy potrzebującym, uczestniczeniu w kweście na rzecz konserwacji nagrobków na krynickim cmentarzu. 

 

W jubileuszowym spotkaniu wzięli udział Burmistrz Krynicy – Zdroju, Prezes PZERI w Krynicy Zdroju oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Krynicy – Zdroju, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Małej Ojczyzny Berest oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Krynicy – Zdroju. Świętowaniu 10-lecia towarzyszą występy grupy teatralnej z Berestu oraz występami artystycznymi członkiń Stowarzyszenia AB.