Jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy

Jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy
Jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy, Fot. Maria Olszowska

Warsztat Terapii Zajęciowej istniejący przy Stowarzyszeniu "Promyk" w Gostwicy istnieje od 15 lat, w dniu 14 maja obchodził swój jubileusz. W obchodach wziął udział wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. Podczas jubileuszu uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej mogli obejrzeć przedstawienie teatralne "Dajesz". 

 

W trakcie uroczystości odbył się również koncert Kwartetu Galicyjskiego. Wydarzenie było okazją do uhonorowania kierownika WTZ w Gostwicy Urszuli Potoniec - Mędoń Srebrnym Jabłkiem Sądeckim, przez wicestarostę Antoniego Koszyka. Wicestarosta złożył podziękowania pracownikom Warszatów Terapii Zajęciowej za ich pracę i zaangażowanie.

 

Warsztaty zapewniają dzieciom i osobom niepełnosprawnym lepsze warunki rozwoju oraz możliwości przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie. Celem WTZ jest również kształtowanie świadomości społecznej właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo. 

 

Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Promyk" zostało założone w 2000 r. jako organizacja pozarządowa. Od 2005 r. stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, Fot. Maria Olszowska