Jutro XXVII Sesja Rady Miasta. Radni podejmą ważne dla miasta uchwały

Jutro XXVII Sesja Rady Miasta. Radni podejmą ważne dla miasta uchwały
Jutro XXVII Sesja Rady Miasta. Radni podejmą ważne dla miasta uchwały

Na jutrzejszej XXVII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza będą ważyły się losy transportu osób niepełnosprawnych, budowy stadionu Sandecji, parkingu, nowej siedziby Urzędu Miasta, a także rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Żeromskiego 16.

 

Na początku obrad zostanie wręczona Tarcza Herbowa „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ks. Piotrowi Lisowskiemu - Proboszczowi Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Nowym Sączu.

 

Potem przedstawione zostaną sprawozdania z: 

 • działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok,
 • działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,
 • działalności stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza za rok 2019.

 

Zostanie również przedstawiony Plan Pracy Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2020.

 

Następnie radni będą podejmować uchwały m.in. w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020,
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza,
 • zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020,
 • wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej,
 • transportu osób niepełnosprawnych na terenie Nowego Sącza,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat,
 • utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Sądeckiego Seniora” i włączenia w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
 • uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 - 2022,
 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2019/2020,
 • rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, mających siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Żeromskiego 16,
 • określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz.