Już ponad 123 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Już ponad 123 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej
Już ponad 123 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 31 lipca - wynosi już 123,27 mld zł.

Wsparcie tarczy antykryzysowej to m.in.:

  • 21,08 mld zł - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe;
  • 22,10 mld zł  - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców;
  • 60,31 mld zł - subwencje z Tarczy Finansowej PFR;
  • 19,73 mld zł - zabezpieczenie kredytów BGK;
  • 45,3 mln zł - wsparcie z ARP.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęto w niej rozwiązania, które w ocenie rządzących są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Władze są w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

 

Źródło: MR, fot. ilustracyjna