Kamionka Wielka promuje OZE – nabór wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców gminy

Kamionka Wielka promuje OZE – nabór wniosków o dofinansowanie  dla mieszkańców gminy
Kamionka Wielka promuje OZE – nabór wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców gminy, Fot. ilustracyjna

Gmina Kamionka Wielka uruchomiła program dotacji celowej na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wójt gminy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie OZE w budynkach mieszkalnych, który potrwa od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 8 marca 2019 r. 

 

W ramach programu mieszkańcy Kamionki Wielkiej mogą otrzymać dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Kamionka Wielka, posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, gdzie zostanie zainstalowane urządzenie będące przedmiotem dotacji. 

 

Wnioskodawca nie może zalegać z opłatami publiczno-prawnym i innymi należnościami wobec gminy Kamionka Wielka. Urządzenie, na zakup którego zostanie udzielone dofinansowanie, powinno zostać zamontowane na budynku mieszkalnym, albo na obszarze działki, gdzie znajduje się mieszkanie, pod warunkiem, że urządzenie to będzie obsługiwać technicznie to mieszkanie. 

 

Zakupione urządzenie musi posiadać ważny certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikująca. Po złożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie, prawidłowo wypełnionego i zawierającego załączniki wymagane przez urząd gminy, wnioskodawca podpisze umowę z gminą. 

 

Po przeprowadzeniu inwestycji w zadeklarowanym terminie wnioskodawca powinien złożyć wniosek o wypłatę dotacji. 


Maksymalna kwota dofinansowania w odniesieniu do ogniwa fotowoltaicznego wynosi w 1200 zł brutto do jednego kWp mocy instalacji, nie więcej niż 5000 zł brutto. W odniesieniu do kolektorów słonecznych maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3500 zł brutto.

 

Dofinansowanie na zakup pomp ciepła wynosi 2000 zł brutto w odniesieniu do pomp ciepła, w której dolnym źródłem ciepła jest powietrze oraz 5000 zł brutto w przypadku dolnego źródła ciepła jest wymiennik gruntowy. 

 

Nie ma możliwości refundacji zadań, które zostały już zrealizowane przed datą podpisania umowy z gminą. 

 

Źródło: Gmina Kamionka Wielka