Karta Dużej Rodziny będzie dostępna dla większej liczby rodzin!

Karta Dużej Rodziny będzie dostępna dla większej liczby rodzin!
Karta Dużej Rodziny będzie dostępna dla większej liczby rodzin! , Fot. ilustracyjna

Już od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone do Karty Dużej Rodziny. Podstawową zmianą było wprowadzenie zasady, że rodzice, którzy wychowywali co najmniej troje dzieci (bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku) mają prawo do korzystania ze zniżek w ramach KDR. 

 

Karta Dużej Rodziny stała się tym samym dostępne dla szerszego kręgu osób. Wprowadzenie zmiany jest wyrazem wdzięczności za trud włożony w wychowanie trojga lub więcej dzieci. Ograniczenie dostępności KDR dla rodzin, które obecnie wychowują troje lub więcej dzieci oznacza gorsze traktowanie rodziców, którzy przed zmianą polityki prorodzinnej na bardziej „zaangażowaną” zdecydowali się na wychowanie co najmniej troje dzieci. 

 

Dlatego od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny może być przyznana także rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie minimum troje dzieci, bez względu na ich wiek w momencie składania wniosku. Zmiana ma charakter ogólnopolski – jest wynikiem odgórnej decyzji rządowej, wypracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Oprócz karty w tradycyjnej formie jest dostępna także karta mobilna, która ma postać aplikacji na smartfon. Mobilna Karta Dużej Rodziny została wprowadzona z początkiem ubiegłego roku. 

 

Na Kartę Dużej Rodziny w budżecie na 2019 r. przeznaczono 40,8 mln zł. Projekt zyskał też nowych partnerów pozyskiwanych przez organizację pozarządową. W 2015 r. w programie uczestniczyło 1200 partnerów, natomiast na obecną chwilę grono partnerów rozszerzyło się do 5.000 zł. Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą dzięki temu korzystać z większej liczby zniżek, m.in. w księgarniach, na stacjach paliw, w sklepach z ubraniami i kosmetykami, a nawet w ośrodkach rekreacyjnych. 

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w gminie odpowiedniej do miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia.