Kiedy przejedziemy "Sądeczanką"?

Kiedy przejedziemy "Sądeczanką"?
Kiedy przejedziemy Sądeczanka? Fot. UMNS

Wczoraj (18.11.2018)  w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotyczące omówienia budowy drogi na odcinku Brzesko – Nowy Sącz tzw. „Sądeczanki".

 

 

- Mamy obecnie 5 wariantów przebiegu trasy, z których 3 mają być złożone do opracowania decyzji środowiskowej. Trudno dziś wskazać ten, który będzie preferowany. Jesteśmy na pierwszym etapie projektowania i dzisiaj nie wybieramy żadnego wariantu – powiedział Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji GDDKiA Andrzej Kollbek.

 

A więc ile jeszcze trzeba będzie czekać na nową drogę? Rozbijając to na etapy:

 
•    Do końca czerwca 2020 roku złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
•    Do końca 2020 roku uzyskanie decyzji środowiskowej
•    Wyłonienie wykonawcy w trybie zaprojektuj i buduj z terminem zakończenia prac projektowych do 2023 roku
•    2024 roku planowane jest uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowych
•    Najistotniejszy etap, sama budowa prowadzona będzie w latach 2024 – 2027

 

Czyli przed 2027r, nie ma szans na nową drogę. Tomasz Bernady ( koordynator projektu) powiedział:


- Biuro projektów wytyczyło i przeanalizowało 26 wariantów korytarzy przebiegów trasy "Sądeczanki" Sprawdziliśmy wszystkie możliwości i do dalszych analiz przyjęliśmy pięć wariantów. Priorytetem w naszych analizach jest również minimalny wpływ i oddziaływanie na mieszkańców biorąc pod uwagę punkty stałe, które są niezmienne dla każdego wariantu.  Stoimy na krawędzi istotnej decyzji: czy, którędy i za ile. Nie możemy prowadzić wiecznych dyskusji. Pewnych rozwiązań akceptowanych przez część mieszkańców nie da się wprowadzić. Sztuką dla projektantów jest znalezienie kompromisu pomiędzy rozwiązaniami.

 

 

Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla na spotkaniu reprezentował przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Zapytany o opinie odpowiedział:

 

- Miasto Nowy Sącz akceptuje wszelkie warianty przebiegu trasy. Deklarujemy daleko idącą pomoc w realizacji tej inwestycji, włącznie z uczestniczeniem w spotkaniach i mediacjach na poziomie gmin i lokalnych samorządów. Konieczne jest znalezienie szybkiego kompromisu i jak najszybsze przystąpienie do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji.