Kolejna droga do remontu za 45 mln!

Kolejna droga do remontu za 45 mln!
Remont na drodze wojewódzkiej nr  975 na odcinku  drogi Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa

Szykuje się kolejna spora inwestycja w naszym regionie, mowa tutaj o drodze wojewódzkiej nr  975 na odcinku Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa.

 

Decyzję w tej sprawie właśnie podjął zarząd województwa małopolskiego.

 

Droga będzie przebudowywana na ośmiokilometrowym odcinku a jej przebudowa to m.in. 

 

•    dwie przeprawy przez potoki
•    pobocza 
•    ścieżki rowerowe
•    chodniki 
•    zatoki autobusowe wraz z peronami 
•    dodatkowo wzmocnione i zabezpieczone będą skarpy oraz mury oporowe  

 

Inwestycja będzie dotyczyła odcinków dróg przebiegających przez gminę Chełmiec oraz Gródek nad Dunajcem i jest podzielona na dwa odcinki, Sienna – Dąbrowa i Bartkowa Posadowa – Gródek nad Dunajcem. Projekt jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Jak podkreślił Pan wicemarszałek Łukasz Smółka

 

„Priorytetem dla zarządu jest ciągłe podnoszenie komfortu jazdy samochodem po wszystkich drogach naszego regionu. Poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Poprawią się warunki życia mieszkańców w pobliżu rozbudowanej drogi, zmniejszy się emisja toksycznych składników spalin, emisja hałasu i wibracji, poprawi się estetyka krajobrazu oraz wizerunek regionu.

 

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 45 174 872,68 zł, a czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 38 398 641,75 zł. Zakończenie inwestycji oszacowano na  luty 2021 r.

 

Źródło : UMWM oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich