Kolejne zawiadomienie do prokuratury po wynikach audytu

Kolejne zawiadomienie do prokuratury po wynikach audytu
Kolejne zawiadomienie do prokuratury po wynikach audytu

W dniu 10 września 2019 r. do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wnioskiem o ściganie, przez Prezesa Zarządu Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 

Zawiadomienie, które zostanie rozpatrzone przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu jest rezultatem bardzo niepokojących wyników audytu przeprowadzonego w Sądeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w okresie od dnia 29 kwietnia do 26 czerwca 2019 r. 

 

Z oficjalnych informacji opublikowanych przez samorząd miejski wynika, że w ocenie prezesa zarządu STBS Sp. z o.o. w okresie od 27 maja 2015 r. do 20 grudnia 2018 r. członkowie zarządu spółki mogli wspólnie i w porozumieniu popełnić przestępstwo stypizowane w art. 296 § 1 i art. 296 § 1a Kodeksu karnego. 

 

Po rozpatrzeniu zawiadomienia Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu przeprowadzi postępowanie przygotowawcze. W razie braku podstaw do stwierdzenia, że członkowie zarządu spółki popełnili zarzucany im czyn zabroniony, zostanie wydane postanowienie o umorzeniu postępowania. W przeciwnym razie do sądu zostanie wniesiony akt oskarżenia przeciwko osobom wskazanym jako osoby podejrzane w treści zawiadomienia. 

 

W ocenie prezesa zarządu spółki, byli członkowie zarządu spółki, którzy pełnili tę funkcję w okresie od 27 maja 2015 r. do 20 grudnia 2018 r. nadużyli udzielonych im uprawnień lub niedopełnili ciążących na nich obowiązków.