Kolejne zwolnienia w ratuszu

Kolejne zwolnienia w ratuszu
Kolejne zwolnienia w ratuszu

Dzisiaj 31.12.2018 umowy o pracę wypowiedziano kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, Małgorzacie Antkiewicz - Wójs oraz zastępcy kierownika, Januszowi Blachurze

 

To nie wszystko, ponadto. Nie przedłużono umów o pracę jednemu pracownikowi Wydziału Organizacyjnego, jednemu pracownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz jednemu pracownikowi Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych.

 

Pracę straciły również dwie osoby zatrudnione w Sądeckim Urzędzie Pracy, im również nie przedłużono umów. Dzisiaj również pan Grzegorz Dobosz przestał pełnić funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. inwestycyjnych.