Konferencja w ramach obchodów VI Sądeckiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Konferencja w ramach obchodów VI Sądeckiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Konferencja w ramach obchodów VI Sądeckiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Fot. Miasto Nowy Sącz

28 stycznia w w sali reprezentacyjnej ratusza odbyła się konferencja zorganizowana w ramach VI Sądeckiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Otworzył ją Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. Obecna na spotkaniu młodzież z sądeckich liceów wysłuchała wykładów oraz obejrzała film poświęcony obozowi koncentracyjnemu Auschwitz.  

 

Spotkanie rozpoczął historyk, prezes Sądeckiego Sztetlu, dr Łukasz Połomski. - Gromadzimy się tu nie po to, aby mówić o rzeczach, które znacie tylko z podręczników – powiedział, zwracając się zgromadzonej młodzieży. - Przed laty nie było na Sądecczyźnie miejscowości, w której nie byłoby przynajmniej kilkudziesięciu mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Wszyscy oni znikli, wszyscy zostali zamordowani w roku 1942, 1943 i później, to jest właśnie Holokaust - podkreślił Łukasz Połomski i podziękował Urzędowi Miasta Nowego Sącza za współorganizację wydarzenia. 

 

W spotkaniu uczestniczyła także Anna Grygiel - Huryn, Honorowa Ambasadorka Sądeckiego Sztetlu, która została uratowana z zagłady przez rodzinę Jaroszów ze Stańkowej (Gmina Łososina Dolna), Prezesa Związku Dzieci Holokaustu w Krakowie, dr Maria Molenda – prezes Fundacji Nomina Rose oraz Edyta Danielska, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych „SPLOT” w Nowym Sączu. 

 

Prezydent Ludomir Handzel podkreślił, jak ważna jest tolerancja dla innych kultur oraz otwarty umysł. 

 

- Szanowni państwo, droga młodzieży. Bardzo się cieszę, że jesteście w tym gmachu, że będziecie rozmawiać o naszej historii, dziękuję organizatorom za przygotowanie tego dnia pamięci. Mam szczególną atencję do naszej historii, do tego, jak ona przebiegała. Wiemy, że 10 procent przedwojennej populacji Polski stanowiła mniejszość żydowska. W Nowym Sączu to szczególnie trwały ślad, bowiem ponad 30 procent mieszkańców naszego miasta przed wrześniem 1939 roku, stanowili mieszkańcy narodowości żydowskiej. Oni chodzili po tych ulicach, budowali to miasto, budowali kamienice, sklepy. Współpracowali z Polakami, spotykali się, wzajemnie świadczyli sobie usługi. O tych kontaktach z mieszkańcami narodowości żydowskiej wspominali wielokrotnie moi rodzice.

 

- Trzeba pamiętać o tym jak później, w okrutny sposób, historia potraktowała ten naród, który został szczególnie doświadczony w czasie II wojny światowej. Musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać, by nie budować nienawiści, nie budować barier pomiędzy nami. Jestem przekonany, że w waszych szkołach jest młodzież z otwartymi głowami i sercami. 

 

Ludomir Handzel zaznaczył, że, w związku z narastającymi w ostatnim czasie antagonizmami, bardzo ważną rolę do odegrania mają osoby tolerancyjne i otwarte na innych. Na zakończenie zachęcił młodzież, by była otwarta na nowe idee i myślała pozytywnie. 

 

Jako pierwszy wykład wygłosił dr Adam Puławski, historyk specjalizujący się w tematyce Zagłady Żydów i relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej z Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Przedstawił on „Świadomość rządu na uchodźstwie wobec niespotykanej w dziejach zbrodni – Holokaustu”). Natomiast Roman Gieroń z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej mówił na temat "Pomocy Żydom podczas II wojny światowej w świetle akt powojennych postępowań karnych". Młodzi ludzie obejrzeli również  film pt. „The liberation of Auschwitz”.

 

VI Sądecki Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu zorganizowali: Urząd Miasta Nowego Sącza, Sądecki Sztetl, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Fundacja Nomina Rosae, Fundacja Centrum, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.