Koniec modernizacji drogi w Łękach

Koniec modernizacji drogi w Łękach
Koniec modernizacji drogi w Łękach, Fot. Gmina Łososina Dolna

W Łękach zakończyła się modernizacja drogi.

 

Roboty drogowe objęły m.in.: umocnienie rowu poprzez ułożenie korytek ściekowych wraz jego uformowaniem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej oraz poboczy.

 

Dzięki tego typu inwestycjom w Gminie Łososina Dolna podnosi się standard lokalnych dróg oraz komfort życia mieszkańców.

 

Źródło i Fot. Gmina Łososina Dolna