Koniec remontu drogi w Bukowcu

Koniec remontu drogi w Bukowcu
Koniec remontu drogi w Bukowcu, Fot. Maria Olszowska

W Gminie Korzenna zakończył się remont drogi w Bukowcu. Na odcinku 1,2 km została położona nowa nawierzchnia asfaltowa.

 

Pieniądze na ten cel pochodziły w części z promesy przekazanej przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi. Resztę kwoty dołożył Powiat Nowosądecki.

 

Starosta Marek Kwiatkowski wyraził swoje zadowolenie, że udało się wykonać tę inwestycję, dzięki której będzie dużo bezpieczniej.  Oprócz nowej nawierzchni, namalowane są jeszcze linie boczne, aby kierowcom lepiej jeździło się nocą.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, Fot. Maria Olszowska