Koniec remontu drogi w Przysietnicy

Koniec remontu drogi w Przysietnicy
Koniec remontu drogi w Przysietnicy

Zakończył się remont drogi oraz budowa mostu w Przysietnicy.

 

W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia oraz przeprawa przez potok. Do budowy mostu wykorzystano konstrukcje z blachy falistej.

 

Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł, z czego ponad 500 tys. zł to kwota dotacji uzyskanej przez Gminę Stary Sącz z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Nowego Sącza.

 

Źródło i Fot. Urząd Miejski Stary Sącz