Konkretna pomoc od prezydenta w czasie epidemii

Konkretna pomoc od prezydenta w czasie epidemii
Konkretna pomoc od prezydenta w czasie epidemii

Wczoraj prezydent Ludomir Handzel podpisał informację i dokumenty w sprawie programu „Pomocna Szóstka Prezydenta Ludomira Handzla” tzw. Konkrety Nowosądeckie.


Chodzi głównie o to, aby konkretnymi działaniami, które można podjąć od razu, wesprzeć różne grupy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Nowego Sącza. 

 

Wdrażamy taką pomoc, pierwsze kroki zwane szóstką od prezydenta. Pomagamy taksówkarzom i jednocześnie osobom starszym, aby się mogły bezpiecznie i darmowo przemieszczać, prolonguje wszelkie opłaty i podatki lokalne bez odsetek, obniżenie czynszu w miejskich lokalach dla przedsiębiorców do symbolicznej złotówki za miesiąc marzec i kwiecień.


W ramach programu będzie możliwość prolongaty dla przedsiębiorców za podatki i opłaty lokalne, które są należne do Urzędu Miasta Nowego Sącza. To samo dotyczy obniżki czynszu za lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza dla przedsiębiorców z terenu Nowego Sącza o 99% do symbolicznej złotówki. Ma to poprawić płynność i zmniejszyć koszty, w momencie, gdy duża cześć przedsiębiorców utraciła przychody i ma kłopoty w funkcjonowaniu. 

 

Tyle możemy zrobić w pierwszym ruchu, aby ograniczyć te koszty funkcjonowania dla przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień utracili swoje przychody.  


Prezydent poinformował, że są już przygotowywane faktury za czynsz w miesiącu marzec. Część z nich już się pojawiła. Na razie nie mogą być one jeszcze skorygowane, bo nie ma odpowiedniego wniosku, ale gdy się pojawi to będzie wystawiona odpowiednia faktura korygująca o 99% i wtedy będzie można ją opłacić. Od wczoraj można już składać wnioski o obniżenie czynszu za lokal.

 

Mają być przygotowane rozwiązania centralne, tak abym, jako prezydent miasta bez przeprowadzania całego procesu decyzyjnego mógł podjąć takie decyzje jednoosobowo. Żebym mógł zastosować takie prolongaty i ulgi. Wdrażam to, co dopuszcza prawo, czyli decyzje indywidualne, ale będę je wydawał masowo.


Innym założeniem programu prezydenta jest 1000 kursów taksówkowych dla osób od 60 roku życia. Będą one wynajęte od sądeckich korporacji, aby osoby w wieku 60+ mogły skorzystać z transportu w odizolowaniu, jedynie w kontakcie z taksówkarzem. Chodzi np. o wyjście po zakupy, do apteki czy lekarza. 

 

Od dzisiaj uruchamiam takie kursy. Pojawi się informacja i numer telefonu. Będzie można zamówić taką taksówkę dla seniora z jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

Zgłoszenie zamówienia na przejazd TAXI jak i odwołanie kursów odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu; 694 261 300, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Jak zaznaczył prezydent to nie jest taksówka dla celów towarzyskich, tylko wsparcie tego typu komunikacji miejskiej, aby senior był wyizolowany i nie musiał przemieszczać się autobusem, w celu dokonania niezbędnych czynności dnia codziennego.


Inny bardzo ważny postulat prezydenta to dostarczenie do miasta środków zabezpieczenia osobistego. W poniedziałek został rozpisany przetarg na maseczki wielokrotnego użytku. Pierwsza partia powinna dotrzeć do Nowego Sącza już w piątek.  

 

Pierwszą partię prawie 3 tys. sztuk chcemy rozdysponować wśród mieszkańców Nowego Sącza, którzy są aktywni zawodowo.


Zamówione maseczki to produkt atestowany, który można będzie prać w wysokiej temperaturze i prasować. Trafią one m.in. do pracowników MOPS, Straży Miejskiej, Policji, UMNS, MPEC, DPS, MZD, PINB, MPK,STBS, MOSiR, Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Spółki Nova, Szpitala w Nowym Sączu, Sądeckiego Hospicjum, PCK, Stowarzyszenia Nadzieja, wolontariuszy, pracowników aptek, sklepów spożywczych, listonoszy czy korporacji taksówkowych. Jak zapowiedział prezydent, w przyszłym tygodniu pojawi się również partia specjalnie dedykowana seniorom.

Swoje zapotrzebowanie na maseczki mogą zgłaszać do prezydenta na jego e-mail prezydent@nowysacz.pl również osoby aktywne zawodowo lub firmy zatrudniające pracowników, którzy muszą w tym trudnym czasie wykonywać swoją pracę m.in. aptekarze, taksówkarze, kasjerzy w sklepach spozywczych czy listonosze. W wiadomości należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz kontakt telefoniczny.

 

Program pomocnej szóstki prezydenta przewiduje również finasowanie żywności dla personelu sądeckiego szpitala oraz akcję "korki od prezydenta".