Konsultacje społeczne dotyczące obwodnicy Piwnicznej Zdroju przedłużone

Konsultacje społeczne dotyczące obwodnicy Piwnicznej Zdroju przedłużone
Konsultacje społeczne dotyczące obwodnicy Piwnicznej Zdroju przedłużone

W związku z prośbami części mieszkańców Piwnicznej Zdroju przedłużone zostały konsultacje społeczne, dotyczące obwodnicy miasta, w ciągu DK87, do 12 lipca 2020 r. Materiały dostępne są na stronie GDDKiA i Urzędu Miejskiego. Można je pobrać, a wypełnione ankiety odesłać pod wskazane adresy.

Wszystkie materiały dotyczące proponowanych wariantów obwodnicy dostępne są na stronie internetowej obwodnicapiwnicznej.pl , w zakładce „Do pobrania”.

Jest tam także ankieta, którą można wypełnić na trzy sposoby:

• pobranie plików z ankietą, wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@mpmosty.pl, • pobranie ankiety z Urzędu Miejskiego w Piwnicznej, wypełnienie i przesłanie na adres: MP-Mosty S.A. Ul. Dekerta 18 30-703 Kraków lub wiadomość e-mail na adres: biuro@mpmosty.pl,

• wypełnienie e-ankiety znajdującej się pod zamieszczonymi materiałami informacyjno-konsultacyjnymi.

Przypominamy, że przygotowane zostały trzy warianty obwodnicy Piwnicznej, które mają długości w zakresie od 2,0 do 2,5 km.

Wariant 1

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 od ronda w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega łukiem między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi w estakadę, biegnącą nad: rzeką Poprad, kładką i równolegle nad ul. Kościuszki, dalej przechodzi bezpośrednio w tunel pod górą Mały Kicarz. Po stronie południowej wariant 1 włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający relacje skrętne: z centrum Piwnicznej do Mniszka oraz relację odwrotną z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 2

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 od ronda, w rejonie cmentarza, a następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz drogą w kierunku centrum miasta, po czym przebiega między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi nad drogą prowadzącą do kładki pieszej. Biegnąc łukiem dalej, pomiędzy linią kolejową i rzeką Poprad, przechodzi w obiekt inżynierski nad rzeką i ul. Kościuszki. Następnie obiekt przechodzi w drogę prowadzącą łukiem, w rozkopie, ponad Sanatorium Uzdrowiskowym „Limba”, gdzie włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający skręt z centrum Piwnicznej do Mniszka oraz z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 3

Przebiega po zachodniej stronie miasta i rozpoczyna się na istniejącej DK87, od ronda w rejonie cmentarza. Następnie wznosi się obiektem mostowym, przechodzącym w rozkop, łukiem prowadzącym w kierunku południowym. Po wyjściu z rozkopu przechodzi obiektem nad doliną, następnie bezpośrednio w tunelu pod górą Węgielnik, o długości ok. 470 m, prowadząc do wylotu po południowej stronie zbocza. W tym miejscu tunel przechodzi w estakadę nad ul. Daszyńskiego, linią kolejową i rzeką Poprad, która prowadzi obwodnicę do poziomu terenu, po zachodniej stronie szkoły. Dalej łukiem obwodnica włącza się do istniejącego układu drogowego, poprzez rondo.

Obwodnica Piwnicznej Zdroju ma powstać w ramach rządowego programu „100 obwodnic”.

 

Źródło i fot. GDDKiA