Kontynuacja obrad XXVI Sesji Rady Miasta

Kontynuacja obrad XXVI Sesji Rady Miasta
Kontynuacja obrad XXVI Sesji Rady Miasta

Dzisiaj w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza odbyła się druga część XXVI Sesji Rady Miasta.

 

Poprzednia po 9 godzinach obrad została przerwana przez przewodniczącego Artura Czerneckiego. Miało to miejsce w trakcie debatowania o przyjęciu Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Nowego Sącza. 

 

Dwa pierwsze punkty tj: przyjęcie Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza (za projektem głosowało 15 radnych) oraz ustanowienia służebności gruntowej zostały przyjęte bez dyskusji.

 

Rozmowy rozpoczęły się przy procedowaniu projektu dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

 

Radny Michał Kądziołka wystapił z wnioskiem formalnym o procedowanie tego projektu uchwały w innym terminie. Jego wniosek został odrzucony. W wyniku głosowania projekt został podjęty przez Wysoką Radę.

 

Po dyskusji projekt wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości również został przyjęty.

 

Rozpatrzenie uwag dotyczących uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Nowego Sącza - 56" oraz "Nowego Sącza - 57" zostały przyjęte, podobnie jak oba projekty uchwał.

 

Podczas dyskusji nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” wróciły m.in. takie tematy jak budowa Stadionu Sandecji, nowego budynku Urzędu Miasta czy trzeciego mostu na Dunajcu. Projekt uchwały po długim procedowaniu został przyjęty.