Koronawirus: Pojawił się kolejny problem związany z epidemią, tym razem dla środowiska

Koronawirus: Pojawił się kolejny problem związany z epidemią, tym razem dla środowiska
Koronawirus: Pojawił się kolejny problem związany z epidemią, tym razem dla środowiska

Pojawił się kolejny problem związany z epidemią, tym razem dla środowiska, więc i nas, a są nim jednorazowe foliowe rękawiczki, które wszędzie się walają.


Obecnie po rękawiczki tę sięgamy (i bardzo słusznie) na każdym kroku dokonując zakupów, kiedy jednak kończymy zakupy po prostu się ich pozbywamy nie zastanawiając się, co się z nimi dzieje. 

 

Niestety są na tyle lekkie, że każdy podmuch wiatru roznosi je po całej okolicy, więc zadbajmy o to, aby wrzucić je do kosza na tyle dobrze, aby z niego nie wystawały, jeśli kosz jest pełny można położyć na nich innego śmiecia, który mamy zamiar wyrzucić bądź próbować je przy ściąganiu zawinąć, wtedy wiatr tak łatwo ich nie rozniesie.

 

A gdzie bezpiecznie wyrzucić te rękawiczki np. gdy wychodzisz z sklepu?

 

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w wytycznych, opracowanych przez Ministerstwo Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. - Warto się z nimi zapoznać, bo mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

 

Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego podzielone zostały na kilka kategorii.

 

Osoby zdrowe powinny wyrzucać środki zapobiegawcze (np. maseczki i rękawiczki używane w komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów itp.) do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Osoby objęte kwarantanną powinny swoje środki zapobiegawcze zbierać do osobnych worków, które dopiero po zawiązaniu należy wyrzucić do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Osoby przebywające w izolacji – czyli chore lub te, co do których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej:

 

  • powinny gromadzić swoje odpady w worku w miarę możliwości spryskanym preparatem wirusobójczym
  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać
  • po zapełnieniu worka, człowiek przebywający w izolacji zawiązuje go i wystawia z pomieszczenia, w którym przebywa
  • zalecane jest odczekanie 72 godziny od zamknięcia worka
  • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) worek do drugiego, zawiązuje go i zabezpiecza przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka, następnie przenosi go (w rękawiczkach) do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieszcza w oznakowanym pojemniku
  • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem i przenoszeniem odpadów z miejsca izolacji, należy umyć i/lub zdezynfekować ręce;
  • odpady, których nie można łączyć z innymi (np. zużyty sprzęt elektryczny, baterie, świetlówki) powinny być pozostawione w domu w osobnych workach na czas izolacji przekazane do systemu gminnego, do specjalnie oznaczonych pojemników, po opuszczeniu miejsca izolacji.

 

Osoby mające bezpośredni kontakt z odpadami z izolacji powinny:

 

  • stosować środki ochrony indywidualnej: gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież roboczą i ochronną,
  • ściśle przestrzegać podwyższonych norm higieny, w tym regularnie dezynfekować używane urządzenia i kabiny samochodowe
  • pracodawcy zobowiązani są do wyposażenia takich pracowników w dozowniki z płynem wirusobójczym do rąk.

 

Źródło : UMWM