Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna na portalu sądeckiej policji

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna na portalu sądeckiej policji
Fotografia ilustracyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa służy reagowaniu na zagrożenia i dzielenie się spostrzeżeniami z funkcjonariuszami policji. Mapa pełni rolę platformy wymiany informacji między społeczeństwem a policją. 

 

Każdy użytkownik może zaktualizować informacje na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Żeby to zrobić wyznaczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać odpowiedni rodzaj zagrożenia z dostępnych możliwości. Zgłoszenia są całkowicie anonimowe. Policja weryfikuje te sygnały, dzięki czemu może być obecna w miejscach, gdzie jest najbardziej potrzebna. 

 

Na obszarach miejskich i wiejskich poziom przestępczości jest zróżnicowany. Nasilenie działań policji powinno mieć miejsce tam, gdzie istnieje najwyższy wskaźnik przestępstw i wykroczeń oraz zagrożeń mogących prowadzić do ich popełnienia. Dzięki temu działania policji będą bardziej efektywne i ukierunkowane na zapobieganie czynom przestępczym tam, gdzie prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest najbardziej prawdopodobnie. 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna pod adresem www.nowy-sacz.policja.gov.pl. Na portalu została zamieszczona dodatkowo instrukcja obsługi, w razie wątpliwości co do dokonywania zgłoszeń. 

 

Osoby zgłaszające wprowadzają w dane na temat sprawy i daty jej wystąpienia. Status zgłoszenia może być „nowy”, „weryfikacja”, „potwierdzone” lub „niepotwierdzone”. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez funkcjonariuszy policji. Sprawy są rozdzielane do odpowiednich komórek policji. O rozwiązaniu problemu internauci są informowani – na mapie pojawia się informacja zwrotna związana ze sposobem rozwiązania problemu. 

 

Omówione narzędzie pełni funkcję interaktywnej i statystycznej mapy. Policja przedstawia społecznościom lokalnym skalę i rodzaj zidentyfikowanych zagrożeń oraz wskazanie mieszkańcom zagrożonych miejsc. Mapy zostały opracowane na podstawie statystyk policyjnych.