Krzysztof Migacz zrezygnował z funkcji prezesa MPK

Krzysztof Migacz zrezygnował z funkcji prezesa MPK
Krzysztof Migacz zrezygnował z funkcji prezesa MPK, Fot. ilustracyjna

Wczoraj podczas posiedzenia Rady Nadzorczej MPK została przyjęta rezygnacja Krzysztofa Migacza z funkcji prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Wchodzi ona w życie z dniem 30 marca. Podczas obrad w skład Rady Nadzorczej MPK został powołany Robert Sobol.

 

Nowy członek Rady Nadzorczej MPK jest absolwentem Wydziału Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. To były radny Rady Miasta Nowego Sącza dwóch kadencji (w latach 2002-2010), przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Zesłańców Sybiru w Warszawie, były członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, między innymi Koksowni „Przyjaźń” Sp. z o. o. oraz z powołania Ministra Skarbu wiceprzewodniczący, przewodniczący i członek Rady Nadzorczej Uzdrowisko Rabka S.A. w Rabce.

 

Rada Nadzorcza MPK ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu do spraw Techniczno – Eksploatacyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2019 roku.

 

Źródło: Miasto Nowy Sącz