Ktoś postanowił sobie ze stawów zrobić wysypisko

Opony, wiaderka, elementy karoserii i błotniki to tylko część śmieci, jakie ktoś zostawił w pobliżu stawów w miejscowości Stadła. 

 

Jak powiedział nam autor filmu nie jest to jednorazowy wybryk, śmieci pojawią się tam systematycznie od około miesiąca. Za każdym razem w innym nieco miejscu, ale blisko siebie oczywiście nikt nie zbiera. 

 

Jak poinformowała nas Elżbieta Popardowska z wydziału ochrony środowiska w gminie Podegrodzie 

Zjawisko podrzucania różnorodnych odpadów na terenie Gminy Podegrodzie zdarza się niestety bardzo często. Tutejszy organ podejmie odpowiednie kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie w dalszej kolejności zostaną powiadomione odpowiednie służby oraz właściciel gruntu.


Wysypisko śmieci Podrzecze stawy Wysypisko śmieci Podrzecze stawy Wysypisko śmieci Podrzecze stawy Wysypisko śmieci Podrzecze stawy Wysypisko śmieci podrzecze stawy

 

Jeśli masz jakiekolwiek informacje na ten temat, koniecznie poinformuj odpowiednie służby.