Łososina Dolna. Będzie modernizacja drogi Białowoda-Kokoce

Łososina Dolna. Będzie modernizacja drogi Białowoda-Kokoce
Łososina Dolna. Będzie modernizacja drogi Białowoda-Kokoce

Umowa na ten cel została podpisana w ubiegłym tygodniu z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych S.A. Przebudowane zostanie blisko 500 metrów drogi.

 

Całkowita wartość inwestycji to ponad 194 tys. zł brutto. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym, jakie gmina otrzymała z Województwa Małopolskiego w kwocie ponad 68 tys. zł oraz Rady Sołeckiej wsi Białawoda w kwocie: 10 tys. zł.

 

Cieszę się, że udaje nam się w tych trudnych czasach realizować inwestycje, w tym inwestycje drogowe. Wiem, że potrzeb wciąż jest sporo, ale staramy się konsekwentnie, przy wsparciu środków zewnętrznych, je zaspokajać. Dobra współpraca z  radnymi, sołectwami i mieszkańcami daje efekty, w postaci nowych odcinków dróg, chodników, sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. To dobrze, bowiem bez tej, czasami trudnej współpracy, nie bylibyśmy w stanie zrealizować wielu inwestycji - mówi wójt Andrzej Romanek.

 

W ramach inwestycji położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, wykonane istniejące zjazdy, pobocza z kruszywa łamanego, ułożone korytka betonowe, przepust oraz zamontowane oznakowanie pionowe. Planowo prace mają zostać zakończone we wrześniu br.

 

Źródło: GŁD, fot. ilustracyjna