Małopolska. Profilaktyczne badania pod kątem koronawirusa będą prowadzone także w ZOL-ach i hospicjach

Małopolska. Profilaktyczne badania pod kątem koronawirusa będą prowadzone także w ZOL-ach i hospicjach
Małopolska. Profilaktyczne badania pod kątem koronawirusa będą prowadzone także w ZOL-ach i hospicjach, Fot. ilustracyjna

Zgodnie z decyzją wojewody małopolskiego Piotra Ćwika projekt profilaktycznych badań pod kątem koronawirusa u pracowników DPS-ów zostanie od tego tygodnia poszerzony o testy w małopolskich zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach.

 

30 kwietnia wojewoda Piotr Ćwik podpisał wniosek do dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Goncerza o przeznaczenie na ten cel kolejnej wojskowej karetki wymazowej wraz z zespołem. Tym samym badania profilaktyczne w DPS-ach, ZOL-ach i hospicjach w Małopolsce wykonywane będą przez dwie wojskowe karetki wymazowe.

 

Wymazy w DPS-ach są pobierane w pierwszej kolejności od pracowników placówek z tych powiatów, w których jest najwięcej zakażeń w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Kolejny zespół wymazowy zostanie najpierw przeszkolony przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

 

Wymazy pobierać będzie personel medyczny 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a badania wykona  laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Całość projektu koordynuje Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie DPS-ów i Wydział Zdrowia w zakresie ZOL-i i hospicjów.

 

W Małopolsce funkcjonują 93 DPS-y, w których pracuje ponad 6000 osób. ZOL-i i hospicjów, prowadzonych w formie stacjonarnej, jest 59, a pracuje w nich blisko 3000 osób.

 

Jednocześnie Małopolski Urząd Wojewódzki wystosował do starostów pismo informujące o możliwości przeprowadzenia u pracowników DPS-ów badań pod kątem koronawirusa SARS-CoV-2 poza ustalonym harmonogramem pod warunkiem wprowadzenia w danej placówce zmianowego systemu pracy (np. 2 zespoły w cyklu 7- lub 14-dniowym) oraz samodzielnego pobrania i dostarczenia wymazów do Szpitala Uniwersyteckiego.

 

Źródło; MUWK