Małopolski Tele-Anioł – teleinformatyczny system opieki dla potrzebujących

Małopolski Tele-Anioł – teleinformatyczny system opieki dla potrzebujących
Fotografia ilustracyjna

Województwo Małopolskie realizuje szereg programów społecznych, wśród których wyróżnia się Małopolski Tele-Anioł. Ten program ma na celu stworzenie teleinformatycznego systemu opieki dla najbardziej potrzebujących. 

 

Małopolski Tele-Anioł ma służyć osobom, które ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność, nie są w pełni samodzielne. Celem projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Umożliwia on 10.000 niesamodzielnym mieszkańcom Małopolski pozostanie we własnym domu, jak najdłużej, bez konieczności korzystania z hospicjum czy domu spokojnej starości.

 

Projekt społeczny zakłada utworzenie Centrum Teleopieki, które będzie zapewniało uczestnikom możliwość całodobowego kontaktu w razie potrzeby, np. gdy wystąpi zagrożenie zdrowia lub życia. Osoby potrzebujące otrzymają wsparcie w formie usług sąsiedzkich i opiekuńczych. Wsparcie będzie przydzielane stosownie do potrzeb i stopnia niesamodzielności.

 

Opiekunowie oraz sąsiedzi biorący udział w projekcie jako osoby udzielające wsparcia, zostaną odpowiednio przeszkolone w tym zakresie. Do możliwości z korzystania z centrum teleopieki zostało zakwalifikowanych 10.000 uczestników. Otrzymają oni bezpłatne opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM. W Centrum teleopieki będą czuwać wykwalifikowani asystenci, ratownicy medyczni i psycholodzy.

 

Rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł nadal trwa! Organizatorzy z samorządem wojewódzkim na czele zwracają się do chętnych wolontariuszy i opiekunów o pomoc w realizowaniu projektu. Kandydaci na stanowiska opiekunów powinni posiadać kwalifikacje opiekuna środowiskowego, asystenta osoby niesamodzielnej, opiekuna osoby starszej, pielęgniarza lub opiekuna medycznego.